Home / Tag Archives: password

Tag Archives: password

Tìm lại passcode ipad đã không nhớ

Truy lại password ipad air đã bị mất Cần làm gì khi quên mật khẩu ipad air ? 1 điều bạn nên đặc biệt để ý khi kiếm lại mật khẩu ipad mini đó là khi làm, data trong ipad mini như ứng dụng sẽ xóa tất cả, tuy nhiên, bạn có thể restore lại nếu đã làm đồng bộ ... Read More »